Ekstern venteliste

Det er mulighed for opskrivning på foreningens eksterne venteliste for 1 ½ – 2-værelses andele.

Ansøgeren skal personligt henvende sig, sammen med en herboende andelshaver der anbefaler vedkommende. Det sker ved til Åben Hus på bestyrelsens kontor 1. tirsdag i måneden.

Der er et ventelistegebyr på 300 kr. årligt, der bankoverføres til foreningen.

Ønsker til andelen udfyldes ved den personlige henvendelse på kontoret.

Det er et krav at ansøgeren er over 18 år gammel, er aktivt boligsøgende og har en bankgodkendelse på min. 800.000 kr.

En herboende andelshaver kan kun indstille én person til den eksterne venteliste.